Sea King

F.G. Wait

 

WaitAir Vice Marshal F.G. Wait, CBE, CD